Werk

IMVO Convenant Land- en Tuinbouw sector

                 

De land- en tuinbouwsector, de overheid en betrokken maatschappelijke organisates zijn een traject gestart om tot een convenant internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te komen. De wens van de sector daarbij is dat concreet wordt wat internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent op het boerenerf. Bij de betrokken maatschappelijke organisaties leeft de wens dat het niet bij praten alleen blijft. En de overheden willen dat er serieuze aandacht (‘due diligence’, SER) is voor de internationale risico’s die op de landbouw afkomen, en de reeds ontwikkelde regels (‘guiding principles’ van de Verenigde Naties) door vertaald worden op nationaal niveau. Er is dus een gemeenschappelijke wens dat een convenant ook tastbare resultaten op zal leveren.

Het IMVO-convenant land- en tuinbouw vraagt om afspraken tussen de sector, overheid en maatschappelijke actoren rond thema’s die internationaal spelen.  Het initiatief voor het traject totstandkoming IMVO Convenant voor de Land- en Tuinbouw ligt bij LTO Nederland. Food Hub is hierbij zowel organisatorisch als inhoudelijk betrokken.