Rabobank Food Forward Tracks

         

Opdrachtgever: Rabobank

Met het programma Food Forward zoekt Rabobank, in een uniek partnerschap met kookboekenschrijver/influencer Rens Kroes, samen met ondernemers, consumenten, studenten, overheid en partners naar duurzame oplossingen, nieuwe verdienmodellen en innovaties. Rabo Food Forward doet alle regio’s in Nederland aan.

Binnen dit programma vindt de Food Forward Track plaats, geproduceerd en begeleid door Food Hub. De Rabo Food Forward Track is een regionaal programma (in de veertien Rabobankregio’s) waarin ondernemers, consumenten en belanghebbenden uit de gehele voedselketen onder begeleiding werken aan het oplossen van specifieke regionale voedselvraagstukken. De Rabo Food Forward Track bestaat uit zes bijeenkomsten over een periode van drie tot vier maanden.


Resultaten:

14 interdisciplinaire Trackteams (1 per regio) – 14 businessplannen die beantwoorden aan de (regionale) voedselvraagstukken van deze tijd