Het Grote Stedelijke Voedseldebat

                 

In de opmars naar de gemeentelijke verkiezingen gaan vertegenwoordigers van partijen uit Almere op 7 maart met elkaar in debat over voedselbeleid tijdens Het Grote Stedelijke Voedseldebat. Stedelijke voedselvoorziening is een van de belangrijkste thema’s van onze tijd. Hoe zorgen we dat er voor inwoners van steden voldoende voedsel is, dat zij gezond leven, minder voedsel verspillen en beter kunnen omgaan met afval?

Het debat wordt ingeleid met een presentatie van het manifest van de Flevo Campus Think Tank. Een gevarieerde groep van 20 Studenten en young professionals hebben in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar Almere en voedselbeleid. In het manifest vatten zij hun aanbevelingen samen en hopen zij voedselbeleid weer op de politieke agenda zetten.

Programma

19:30 – Inloop
20:00 – Start het Grote Stedelijke Voedseldebat
20:15 – Presentatie van Flevo Campus Think Tank Manifesto
Interactieve (visuele) presentatie van de reis die de studenten hebben gemaakt tijdens de DenkTank, en de resultaten. Deze presenteren zij en bieden zij officieel aan aan wethouder Peeters en de kandidaat-raadsleden voor de Almeerse Gemeenteraad.
20.30 – Panelgesprek met wethouders van Almere René Peeters en Tjeerd Herrema, Sigrid Wertheim-Heck, lector Voeding en Gezond Leven bij Aeres Hogeschool Almere en Jaap Seidell, overgewichtsexpert aan de VU Amsterdam.
21:00 – Verkiezingsdebat met (kandidaat) raadsleden Gemeente Almere
Aan de hand van meerdere stellingen, bedacht door de deelnemers van de Flevo Campus Think Tank en direct voortvloeiend uit het Manifest, gaan de Almeerse partijen in debat over de ambities van Almere, in ‘Amerikaanse presidentsverkiezingen’-stijl.
22:00 – Einde programma