Netwerk

Wij werken samen met inspirerende praktijkmensen, trainers en professionals uit alle schakels van de keten.

Marijke Booij

kaasmaker, ondernemer, ambacht

Marijke komt uit een familie die voor zover bekend al 300 jaar kaas maakt. Hoewel ze nooit van plan was het boerenbedrijf van haar ouders over te nemen, heeft ze na de Hotelschool in Maastricht en een ‘gewone’ baan besloten terug te keren naar haar roots. Haar ouders zijn inmiddels van gepensioneerde leeftijd maar werken nog volop mee. De kazen worden gemaakt van rauwe dagverse melk, waarbij het doel is om het mooiste uit de melk naar boven te halen. Smaak staat in alle facetten van het kaasmaak proces voorop. Naast het maken en verkopen van de kazen maakt Marijke zich sterk voor ambachtelijke streek producten in bredere zin. Daarom heeft ze met 10 collega-boeren in 2010 de Groene Hart Coöperatie opgezet en in 2014 met 6 collega-ambachtslieden de Fenix Food Factory opgericht. In de winkels is een ruim aanbod te vinden van deze producten en staat de regio centraal.

Krispijn van den Dries

biologisch-dynamisch akkerbouwer, boer en burger verbinden, biodiversiteit

Krispijn van den Dries is bevlogen biologisch-dynamische akkerbouwer, maar ook Bekende Boer. Krispijn haalt regelmatig alle kranten en journaals door bijvoorbeeld zijn actie op de Dam in Amsterdam waar hij op een zonnige zondag in april zes ton aardappels stortte. Die actie was geen stunt, maar een oprechte aanklacht, bedoeld om mensen bewust te maken van het gesleep met eten wereldwijd en de beroerde prijzen die boeren daardoor krijgen voor hun spullen. Hij bestiert een boerenbedrijf waar op zo’n 70 hectare 30 verschillende gewassen verbouwd worden: van aardappels tot een stuk of dertig bijzondere, oude, maar vooral kleurrijke groenterassen zoals de regenboogpeen en veelkleurige bieten. Daarnaast is hij de oprichter van BioRomeo. Een jong en rebels samenwerkingsverband tussen een 32-tal boeren. Met BioRomeo pakt Krispijn het anders aan. De tradities losgelaten en het voedsel direct van het land naar de klant. Dat op een leuke manier. Krispijn draait er zijn hand niet voor om een aardappel pop-up winkel in Amsterdam te beginnen of gewassen te telen op een hip kantoorpand ergens in de stad. Dagelijks staat hij geïnteresseerde mensen te woord die hem op zijn akker bezoeken en doet hij de discussie nog eens oplaaien door bijvoorbeeld de organisatie van een aardappeldebat in het aardappelveld.

Erik Smale

Boer, jonge boeren, biodiversiteit, bodem, kringlooplandbouw

Erik Smale is boer, MSc, werkt bij Boerenverstand en is bestuurlijk actief. Een integrale blik op bedrijfssystemen met kennis vanuit de praktijk en wetenschap. Geboeid door nieuwe onderzoeken, maar met steeds meer respect voor vakidioten van de oude stempel. Waar de standaard adviseurs zeggen dat je onkruiden moet verdelgen, probeer ik er een hogere gewas opbrengst mee te behalen en met succes! Kruidenrijk grasland als voorbeeld, levert een gezondere bodem, gezonder voer, broedplek voor biodiversiteit en meer waardering door de omgeving op. Opa zei altijd al dat een beetje onkruid niet verkeerd is voor een koe. En af en toe tegen de mainstream aanschoppen kan bepaald geen kwaad, want het boerenverdienmodel staat bij mij centraal.

Edward Mukiibi

Landbouwkundige, community building, beschermen en promoten van biodiversiteit

Landbouwkundige Edward Mukiibi is geboren en getogen in Uganda, waar hij werkt met farming communities en jongeren betrekt in de voedselvraagstukken van deze tijd. Dankzij het gebruik van mobiele telefoons en radio weet hij zelfs de kleinste afgelegen dorpjes in verschillende Afrikaanse landen te bereiken. In zijn werk als vice-president van Slow Food International helpt hij communities en scholen in verschillende landen Afrika in het opzetten van tuinen in het ‘10.000 Gardens of Africa’-project. Daarnaast heeft hij 2006, toen hij nog student was aan Makerere University in Kampala, een project opgezet dat kinderen uit rurale gebieden leert op duurzame wijze voedsel te produceren (Developing Innovations in School and Community Cultivation, DISCC). Edward pleit voor een new model van samenwerking dat niet per se gebaseerd is op donaties en geld, maar op samenwerking en een uitwisseling van diensten. Zijn missie is de Afrikaanse (bio)diversiteit te verdedigen en te promoten: van gastronomie tot zaden en wijze van produceren.

Nils den Besten

Melkveehouderij, Micro finance, jonge boeren

Nils den Besten is Boer, Coöperatiebestuurder en Adviseur bij zijn eigen bedrijf Knowwhy.nl. Rentmeesterschap, Coöpereren en waarde creëren, zijn authentieke boeren waarden die de landbouw steeds op de been hebben gehouden. Door generaties heen, door crises heen. Vandaag de dag blijken deze boerenwijsheden nog altijd actueel. Nils' doel: deze boerenwijsheden doorvertellen. Duurzaamheid, dat deed zijn opa al. Zo omgaan met het land, de veestapel, de omgeving en het kapitaal, dat de volgende generatie dezelfde kansen krijgt. Rentmeesterschap noemde hij dat.
co·ö·pe·ra·tie de; v -s vereniging, gericht op samenwerking. Samenwerken zit in ons bloed, al eeuwen. Zo halen we schaalvoordeel, en macht. Niet om groot en machtig te zijn. Maar om zelf aan het roer te blijven. En iedereen is verantwoordelijk, dan vliegt het niet uit de bocht. Winst maken is essentieel als je onderneemt. Maar wat is winst? Niet voor niks hebben wij het liever over waardecreatie. Dat is gewoon winst, maar dan met een ander perspectief.

Djuke van der Maat

Europese landbouw, jonge boeren, korte ketens

Djûke woont en werkt met haar ouders op boerderij Nieuw Slagmaat. Daarnaast heeft ze een eigen handelsbedrijf, Slagmaat geheten. In 2011 kreeg Djuke voor haar voorlopersrol in ondernemerschap, duurzaamheid en ketenverkorting de internationale Nuffield Scholarship. Daarvoor reisde ze o.a. naar Nieuw Zeeland, Canada, Australie, US, Groot Britannie en Italie. In 2013 werd Djûke benoemd tot top 5 beste agrarisch ondernemers van Nederland. In 2014 mocht ze in Brussel de Europese Innovation Prize for Women Farmers ontvangen.

Jan Huijgen

Melkveehouderij, filosofie, nieuwe vormen van landbouw

Jan Huijgen is boer en filosoof. Of andersom, filosoof en boer. Zijn bedrijf, de Eemlandhoeve, is meer dan een boerderij. De vragen die leven rondom voedsel (en die de laatste jaren in de volle breedte van de samenleving een steeds grotere rol zijn gaan spelen) hebben op de Eemlandhoeve altijd volop geleefd en tot pionieren en innovatie geleid. In 2007 won Jan Huijgen als eerste Nederlander de prestitieuze Europese Mansholtprijs voor vernieuwingen op het gebied van landbouw.